Praktijk voor Klassieke Homeopathie
show/hide menu

Privacy verklaring


Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht, die is opgelegd door de WGBO. Alleen uw behandelaar heeft toegang tot uw dossier en er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorgen ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staan enkel de gegevens die voor zorgverzekeraars nodig zijn om tot vergoeding over te kunnen gaan.

 
belladonna